Vad är ett webbhotell?

Webbhotell och webbplatser

Funderar du över att äga och driva en webbplats. Kanske känns det skrämmande till en början om man inte har en aning om hur saker och ting fungerar. Förutom kunskaper om hur man kodar en webbsida så krävs också kunskaper om hur man visar en webbplats skarpt på internet. Det är nämligen så att den måste placeras på en webbserver som i sin tur kommunicerar med internet. Det finns många webbföretag som erbjuder webbhotell för detta ändamål. Somliga alternativ är gratis men reklamfinansierade, vilket innebär att du i gengäld mot gratis webbhotell måste visa reklam på din webbplats som gynnar webbföretaget. Vill man undvika det så bör man istället betala för ett webbhotell. Faktum är att man då kan välja att visa egen reklam på sin webbplats som istället gynnar den egna kassan. Den möjligheten ges om man går med i ett så kallat affiliate-nätverk.

När man har köpt ett abonnemang på ett webbhotell ges tillgång till en kontrollpanel genom webbföretagets webbplats. Därifrån kan man göra nödvändiga inställningar avsedda efter dina önskemål beroende på vad för typ av webbplats det handlar om. Redan när man tecknar ett abonnemang så är det möjligt att på förhand välja vilka egenskaper som man anser webbhotellet bör ha. Det kan handla om datatrafik, utrymme och e-postkonton. Om man driver en webbplats som kommer ha många besökare så krävs att webbhotellet kan hantera en viss mängd datatrafik. Har man dessutom många och kanske stora nedladdningsbara filer på sin webbplats så är det extra viktigt. Det kräver i sin tur att webbhotellet kan hantera en viss mängd datautrymme. Det är möjligt att få obegränsat med både datatrafik och datautrymme om så önskas. Detsamma gäller antalet e-postkonton som man önskar vara bundet till domännamnet som webbhotellet är kopplat till. Beroende på vilken typ av webbplats som drivs så kan det vara nödvändigt med flertalet e-postkonton. Är det exempelvis en webbplats avsedd för en större organisation så är det oftast aktuellt med flera kontaktalternativ än ett. Inte sällan så har varje anställd en egen e-postadress knuten till domännamnet.

I övrigt är det möjligt att konfigurera databaser genom webbföretagens kontrollpaneler. Databaser kan synkas med webbplatsens programmering och på så sätt underlätta vissa uppdateringar. Dessa uppdateringar kan enkelt ske genom en särskild adminpanel och således slipper man manuella uppdateringar i exempelvis ren html.

Vidare bör ett seriöst webbföretag som tillhandahåller webbhotell ha en etablerad och kunnig kundtjänst. Många erbjuder hjälp genom telefonkontakt, e-mail och i vissa fall chat.